Przedszkole Tęczowa Dwójeczka

Godziny pracy i opłaty za przedszkole

Godziny pracy i opłaty za przedszkole

Godziny pracy przedszkola

  • Przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00

  • Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godz. 6.00. – 8.30.
  • Dzieci 5-godzinne (zapisane na 2 posiłki) odbieramy w godz. od 12.30. do godz. 13.00.
  • Dzieci 9-godzinne (zapisane na 3 posiłki) odbieramy od godz. 14.15. do godz. 17.00.

Opłaty za przedszkole

Stawki żywieniowe: 

Opłata za trzy posiłki dziennie wynosi 9,50 zł./dzień
Opłata za dwa posiłki dziennie wynosi 7,60 zł./dzień

Opłaty za dodatkowe godziny:

Należność za każdą rozpoczętą godzinę, poza realizacją pięciu godzin bezpłatnej podstawy programowej wynosi 1,00 zł.

Opłaty należy wnosić z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

Konto Rady Rodziców do wpłat na komitet:
55 1050 1357 1000 0090 9469 1822

 

Skip to content