Przedszkole Tęczowa Dwójeczka

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

NASZE PRZEDSZKOLE DAJE DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ:

 • poznania i rozumienia siebie i świata;
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;
 • rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości, przyjaźni;
 • inicjowania zachowań proekologicznych;
 • kreatywnego myślenia;
 • nabywania umiejętności poprzez działanie;


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zainteresowań dzieci, placówka oferuje zajęcia nieodpłatne dla wszystkich dzieci z:

 • języka angielskiego

Dla dzieci 6 – letnich organizowane są:

 • zajęcia nauki pływania na basenie

Dla dzieci 5- letnich organizowane są zajęcia sportowe w Zespole Szkół Sportowych. 

          

        

Dodatkowo naszym atutem jest, że pracują u nas specjaliści:

 • logopeda
 • psycholog
 • pedagog specjalny

Gwarantujemy:

 • domową atmosferę
 • miłą i przyjazną dzieciom opiekę
 • dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • odpowiednio wyposażone i zadbane pod względem estetycznym pomieszczenia
 • pyszne i urozmaicone posiłki

Nauczyciele przedszkola prowadzą wiele działań:

 • organizowanie spotkań z rodzicami połączonych z warsztatami dla dzieci i pedagogizacją rodziców
 • prezentacja wytworów dzieci i ich umiejętności
 • zapraszanie rodziców i przyszłych wychowanków na dni otwarte przedszkola
 • zapraszanie rodziców, wszystkich zainteresowanych oraz potencjalnych zainteresowanych na uroczystości organizowane przez placówkę
 • organizowanie akcji charytatywnych
 • organizowanie festynów, wyjazdów poza teren przedszkola
 • pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowych, sponsorów
 • uczestnictwo wychowanków w konkursach o zasięgu miejskim i ogólnopolskim
 • udział w projektach: ”Cała Polska czyta dzieciom”, “Na sportowo jest zdrowo”, “Program powszechnej dwujęzyczności”, ”Dzieciaki mleczaki”, “Klub zdrowego przedszkolaka”, “Mamo, Tato, wolę wodę”, “Czyste powietrze”, “Skąd sie biorą produkty ekologiczne?”
 • udział w autorskim projekcie “Czytaj z nami przedszkolakami”
 • udział dzieci w innowacjach pedagogicznych
 •  

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych, m.in.: C.Freineta, M. Montessori, B.Strauss, P.E. Dennisona, R. Labana, W.Sherborne, G.Domana oraz Pedagogikę Zabawy-Klanza
 • wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozując ich osiągnięcia

W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów

 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań

Współpracujemy z:

 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Siemianowickim Centrum Kultury
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Komendą Miejską Policji
 • Strażą Pożarną
 • Strażą Miejską
 • Poradnią Pedagogiczo- Psychologiczną
 • Szkołą Podstawową nr 1
 • Zespołem Szkół Sportowych
 • placówkami przedszkolnymi na terenie miasta oraz w Polsce

Absolwenci naszego przedszkola są:

 • aktywni, twórczy, chętni do działania;
 • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;
 • mają ukształtowane poczucie własnej wartości;
 • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji
Skip to content