Przedszkole Tęczowa Dwójeczka

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

NASZE PRZEDSZKOLE DAJE DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ:

 • poznania i rozumienia siebie i świata,
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości,
 • rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości, przyjaźni,
 • inicjowania zachowań proekologicznych,
 • kreatywnego myślenia,
 • nabywania umiejętności poprzez działanie,

W ramach Podstawy Programowej prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i religii.

Dla dzieci 6 – letnich organizowane są:

 • zajęcia nauki pływania na basenie,
 • zajęcia sportowe w Zespole Szkół Sportowych.

Dla dzieci 5- letnich organizowane są:

 • zajęcia sportowe w Zespole Szkół Sportowych. 

          

 W naszym przedszkolu  pracują specjaliści:

 • logopeda,
 • psycholog,
 • pedagog specjalny.

Gwarantujemy:

 • domową atmosferę,
 • miłą i przyjazną dzieciom opiekę,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • odpowiednio wyposażone i zadbane pod względem estetycznym pomieszczenia,
 • pyszne i urozmaicone posiłki.

Nauczyciele przedszkola prowadzą wiele działań:

 • organizowanie spotkań z rodzicami połączonych z warsztatami dla dzieci i pedagogizacją rodziców,
 • prezentacja wytworów dzieci i ich umiejętności,
 • zapraszanie rodziców i przyszłych wychowanków na dni otwarte przedszkola,
 • zapraszanie rodziców, wszystkich zainteresowanych oraz potencjalnych zainteresowanych na uroczystości organizowane przez placówkę,
 • organizowanie akcji charytatywnych,
 • organizowanie festynów, wyjazdów poza teren przedszkola,
 • pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowych, sponsorów,
 • uczestnictwo wychowanków w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i miejskim,
 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach i programach edukacyjnych, 
 • udział w autorskich projektach,  
 • udział dzieci w innowacjach pedagogicznych. 

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych, m.in.: C.Freineta, M. Montessori, B.Strauss, P.E. Dennisona, R. Labana, W.Sherborne, G.Domana oraz Pedagogikę Zabawy-Klanza
 • wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozując ich osiągnięcia

W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów

 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań

Współpracujemy z:

 • Młodzieżowym Domem Kultury “Jordan” w Siemianowicach Śląskich,
 • Siemianowickim Centrum Kultury,
 • Miejską Biblioteką Publiczną,
 • Komendą Miejską Policji,
 • Strażą Pożarną,
 • Strażą Miejską,
 • Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną,
 • Zespołem Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich,
 • Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich,
 • Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. J. Matejki w Siemianowicach Śląskich,
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych “Meritum” w Siemianowicach Śląskich,
 • placówkami, przedszkolnymi na terenie miasta oraz w Polsce.

Absolwenci naszego przedszkola są:

 • aktywni, twórczy, chętni do działania,
 • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych,
 • mają ukształtowane poczucie własnej wartości,
 • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.
Skip to content