Przedszkole Tęczowa Dwójeczka

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.30
 • schodzenie się dzieci,
 • czynności opiekuńcze
 • zabawy swobodne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji: rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami, zabawy ruchowe
 • prowadzenie obserwacji
 • praca korekcyjno – wyrównawcza
8.30 – 8.45
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez:
  • zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.
  • zabawy ruchowe
  • poranne ćwiczenia gimnastyczne
  • zabawy konstrukcyjne
  • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
  • zabawy kołowe
  • rysowanie
  • prowadzenie obserwacji, diagnozowanie
 • praca korekcyjno – wyrównawcza
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
8.45 – 9.00
 • przygotowanie do śniadania
 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • pełnienie dyżurów (w starszych grupach)
9.00- 9.30

ŚNIADANIE

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
9.30 – 11.45Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego:przebywanie na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spaceryobserwacje przyrodniczeprace gospodarcze, porządkowe, ogrodniczegry i zabawy ruchowezajęcia sportowe, ćwiczenia gimnastycznetworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywaniapodejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznychmanipulowanie, rysowanie, ćwiczenia grafomotorycznewspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturąprowadzenie obserwacji, diagnozowaniepraca korekcyjno – wyrównawcza
11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu

 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • pełnienie dyżurów (w starszych grupach)
12.00-12.30

OBIAD

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
12.30-13.45

Odpoczynek poobiedni

rozchodzenie się dzieci zapisanych na dwa posiłki
zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie:leżakowaniesłuchanie bajekćwiczenia relaksacyjne,zabawy integrujące grupę
organizowanie zajęć dodatkowych
tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

13.45-14.00Przygotowania do podwieczorku
zabiegi higieniczne
czynności samoobsługowe
pełnienie dyżurów (w starszych grupach)
14.00-14.30

PODWIECZOREK

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
14.30-17.00
 • zabawy swobodne w sali 
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • organizowanie zajęć dodatkowych
 • praca korekcyjno-wyrównawcza
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
 • rozchodzenie się dzieci

Skip to content