Przedszkole Tęczowa Dwójeczka

Koncepcja Pracy Przedszkola

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Aby zrealizować ww zamierzenia Przedszkole nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich przyjmuje do realizacji:

Cele główne

Zadania

Nasze zadania i cele strategiczne

Skip to content